VPS là gì? Tại sao nên sử dụng VPS?

Máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo (Đơn giản hơn: Một máy chủ chạy...