Phone: 02466-567-555 Email: info@cheapvps.info

Bảng giá tên miền Việt Nam

  • Home
  • /
  • Bảng giá tên miền Việt Nam

Bảng giá tên miền Việt Nam

CheapVPS mang đến cho bạn những tên miền với giá phù hợp nhất

Tên miền

.vn

.com.vn

.net.vn

.org.vn

.info.vn

.gov.vn

.blz.vn

.ac.vn

.health.vn

.int.vn

.pro.vn

.name.vn

Phí khởi tạo

322.000đ

322.000đ

322.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

322.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

28.000đ

Phí duy trì/năm

442.000đ

322.000đ

322.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

322.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

184.000đ

28.000đ

Phí chuyển về

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí