Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho thư mục trong Directadmin

Để đặt password cho thư mục trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” -> “Password Protected Directiries”

Bước 2 : Tìm thư mục cần đặt password

Bước 3: Click “Protect” ngay thư mục cần đặt password

Bước 4: Chọn User được phép truy cập vào thư mục Click “Save” hoàn tất