Hướng dẫn cách kiểm tra lịch sử truy cập Directadmin

DirectAdmin có ghi lại toàn bộ log đăng nhập, các bạn có thể căn cứ vào đây để kiểm tra nhân viên nào đăng nhập vào gây lỗi hệ thống hoặc đơn giản điều tra được việc bạn nghi ngờ có người đăng nhập trái phép và hosting.

Để kiểm tra truy cập trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” -> “Login History”

Bước 2 : Xem thông tin History login