Phone: 02466-567-555 Email: info@cheapvps.info

Host doanh nghiệp

Hosting Chất Lượng Cao, ổn định nhất dành cho Doanh Nghiệp

Hosting Chất Lượng Cao, ổn định nhất dành cho Doanh Nghiệp

Host doanh nghiệp 3.500MB

209,000đ

/tháng

Dung lương lưu trữ: 3.500MB

Băng thông/ tháng: 140GB

Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited

Cơ sở dữ liệu MySQL: 25

Trung tâm dữ liệu: VDC/FPT

Backup: Hàng tuần

Host doanh nghiệp 9.000MB

500,000đ

/tháng

Dung lương lưu trữ: 9.000MB

Băng thông/ tháng: 500GB

Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited

Cơ sở dữ liệu MySQL: 90

Trung tâm dữ liệu: VDC/FPT

Backup: Hàng tuần