Subdomain và những điều bạn cần biết

Subdomain là gì?

Subdomain là phần mở rộng của một  tên miền. Subdomain có thể được tạo hoàn toàn miễn phí và nó có thể hoạt động như một tên miền thực thụ. Subdomain ra đời nhằm giải quyết về chi phí đăng ký tên miền cũng như giúp bạn tạo ra nhiều website trên các lĩnh vực khác nhau thuộc tên miền chính.

Tại vì sao cần tạo một tên miền phụ hay subdomain?

+Nhiều bạn muốn tạo một trang độc lập nhưng vẫn ở trên tên miền chính, giao diện khác hoàn toàn.

+ Tiết kiệm chi phí mua tên miền & các chi phí phụ trợ phải chi trả khác.

Bạn có thể tạo nhiều subdomain theo tên miền tùy thích miễn bạn là chủ sở hữu tên miền đó và cần thực hiện trỏ A Record của subdomain về host mới có hoạt động được.

Tên thư mục tạo ra chính là tên của subdomain, tên này là không thể thay đổi, nó giúp bạn dễ dàng ghi nhớ các subdomain do bạn tạo ra.