Tìm hiểu về IP động, IP tĩnh và các dạng IP thường gặp

IP Là gì?

IP tiếng anh là Internet Protocol có nghĩa là “giao thức liên hệ thông qua hệ thống mạng” hoặc gọi tắt là giao thức internet. Dữ liệu được truyền từ máy nguồn đến máy đích thông qua hệ thống mạng.

Mỗi máy tính (được gọi là máy chủ – host) trên mạng Internet có ít nhất một địa chỉ IP duy nhất xác định nó từ tất cả các máy tính khác trên mạng Internet. IP mà ta thường gặp có 2 loại, IP LAN (dải IP 192.168.xxx.xxx) và IP public của Modem (Có thể tra cứu IP Public tại đây: kiemtraip.com). Mỗi modem sẽ có 1 IP public riêng biệt. IP này không trùng với bất cứ IP Nào khác. Khi bạn sử dụng 3G, cũng có 1 IP public riêng biệt.

Cơ chế gửi gói tin qua IP

Khi bạn gửi hoặc nhận dữ liệu (ví dụ gửi e-mail hay truy cập một trang Web), thông điệp được chia thành nhiều phần nhỏ gọi là các gói tin. Mỗi một gói tin chứa cả địa chỉ Internet của người gửi và địa chỉ của người nhận. Bất kỳ gói tin được gửi đầu tiên vào một cổng máy tính hiểu được một phần nhỏ của Internet. Các máy tính cổng đọc địa chỉ đích và chuyển tiếp các gói tin đến một cửa ngõ tiếp giáp mà nó đọc địa chỉ đích… (nhiều cổng tiếp nối) trên Internet cho đến khi một cổng nhận gói tin là thuộc về một máy tính trong khu vực gần nhất của nó hay miền. gateway sau đó chuyển tiếp các gói tin trực tiếp vào máy tính có địa chỉ được xác định. Tham khảo lệnh tracert để hiểu rõ hơn vấn đề này

IP là một giao thức phi kết nối liên tục, có nghĩa là không có kết nối liên tục giữa các điểm gửi và nhận. Mỗi gói tin đi qua mạng Internet được gửi / nhận một cách độc lập. Có thể cùng 1 con đường, có thể là bằng nhiều con đường (nút giao) khác nhau. Bởi vì một thông điệp được chia thành một số gói, mỗi gói có thể, nếu cần thiết, được gửi bằng một con đường khác nhau trên Internet. Các gói tin có thể đến theo một thứ tự khác với thứ tự mà chúng được gửi. Các giao thức Internet chỉ cung cấp việc gửi / nhận dữ liệu. Còn việc sắp xếp dữ liệu theo thứ tự đúng phụ thuộc vào giao thức Transmission Control Protocol (TCP) để đưa chúng trở lại theo thứ tự đúng.

Phiên bản sử dụng rộng rãi nhất của IP hiện nay là Internet Protocol Version 4 (IPv4). Tuy nhiên, IP phiên bản 6 (IPv6) cũng bắt đầu để được hỗ trợ. IPv6 cung cấp cho các địa chỉ dài hơn nhiều và do đó cho khả năng của nhiều người sử dụng Internet nhiều hơn.

IP động là gì? 

IP động (Dynamic IP) hiểu đơn giản là IP không cố định. Nó sẽ được thay đổi khi một số điều kiện nhất định xảy ra. IP động chia làm 2 loại, IP LAN và IP Public. IP Lan ta thường thay đổi giữa IP động, IP tĩnh trong mục Network and Sharing Center trên máy tính. Đối với Modem và 3G, IP public thay đổi khi ta khởi động lại modem hoặc tắt bật 3G.

IP tĩnh là gì?

IP tĩnh được hiểu là cố định. Tức là không thay đổi. Cũng như IP động, IP tĩnh có thể được setup trong Network and Sharing Center (Mạng LAN). Đối với mạng cáp quang, IP tĩnh không đổi khi restart modem. IP tĩnh thường áp dụng với mạng cáp quang dành cho doanh nghiệp.

Ngoài ra IP Hosting / VPS / Server trong trung tâm dữ liệu cũng là IP tĩnh.

Các dạng IP thường gặp

Xét theo tiêu chí IP LAN (mạng nội bộ) và IP public thì ta có 2 loại IP. Đặc tính của IP LAN là chỉ giao tiếp trong 1 mạng nội bộ nhất định (thường là cùng swich hoặc cùng 1 cục phát wifi). ở 2 mạng nội bộ khác nhau tồn tại 2 IP giống hệt nhau là hết sức dễ hiểu. Còn IP public chỉ tồn tại duy nhất. IP public chia làm 2 dạng IP chính là IP dành cho cá nhân và IP quảng bá (IP quảng bá là IP sử dụng trong trung tâm dữ liệu).